Rodzaje oferowanych ubezpieczeń

Warunki ubezpieczeń

Standardowo ogólne warunki (OWU)  regulują między innymi:

 • co jest przedmiotem ubezpieczenia
 • zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
 • wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
 • sposób zawarcia umowy ubezpieczenia
 • okres trwania umowy ubezpieczenia
 • sposób ustalania sumy ubezpieczenia
 • podstawę ustalenia składki i sposób oraz termin jej zapłacenia
 • obowiązki ubezpieczającego w czasie trwania umowy i w razie wystąpienia szkody
 • sposób ustalenia wysokości odszkodowania i termin jego realizacji
 • Zadaj pytanie odnośnie ubezpieczenia

  Aby uzyskać informacje dotyczące warunków poszczególnych ubezpieczeń,  wyślij zapytanie korzystając z formularza.